Wij werken aan Flevoland

  • Activiteiten & Projecten - Vrijetijdseconomie
  • Actviteiten & Projecten - Investeringsbevordering
  • Activiteiten & Projecten - Life Sciences & Health
  • Activiteiten & Projecten - EKO-vation
  • Activiteiten & Projecten - Composieten
  • Activiteiten & Projecten - Agri & Food BPU
  • Activiteiten & Projecten - Agri & Food bedrijsbezoek
  • Activiteiten & Projecten - Agri & Food Precisielandbouw

Het aanjagen en stimuleren van economische activiteiten in Flevoland is de missie van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL).

We richten ons enerzijds op de topsectoren Agri & Food, High Tech Systemen & Materialen en Life Sciences & Health. En anderzijds op groeikansen in de vrijetijdseconomie. Dat doen we creatief en ambitieus: we slaan bruggen tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen, interesseren (internationale) bedrijven voor Flevoland, matchen jonge bedrijven met informal investors, zetten projecten op en meer.

Bent u ondernemer in Flevoland of overweegt u een vestiging hier? Bent u op zoek naar kennis of praktische ondersteuning? Neem contact met ons op. We vertellen u graag wat we voor u kunnen doen.