Wij werken aan Flevoland

  • Activiteiten & Projecten - Composieten
  • Activiteiten & Projecten - Agri & Food BPU
  • Activiteiten & Projecten - Agri & Food bedrijsbezoek
  • Activiteiten & Projecten - Agri & Food Precisielandbouw
  • Activiteiten & Projecten - Vrijetijdseconomie
  • Actviteiten & Projecten - Investeringsbevordering
  • Activiteiten & Projecten - Life Sciences & Health
  • Activiteiten & Projecten - EKO-vation

Het aanjagen en stimuleren van economische activiteiten en groei in Flevoland is de missie van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland B.V.

Met de teams Innovatie & Investeringsbevordering, Toerisme Flevoland en Sportservice Flevoland richt de Ontwikkelingsmaatschappij zich enerzijds op de landelijke topsectoren en anderzijds op de vrijetijds- en sporteconomie. Dat doet ze creatief en ambitieus: ze slaat bruggen tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen, interesseert (internationale) bedrijven voor Flevoland, matcht jonge bedrijven met informal investors en realiseert projecten voor derden zoals gemeenten.

Bent u ondernemer in Flevoland of overweegt u een vestiging hier? Bent u op zoek naar kennis of praktische ondersteuning? Neem dan contact op met de teams. Zij vertellen u graag wat we voor u kunnen doen.