Flevolandse Ondernemers Ondersteuning Indienen tot uiterlijk 15 december 2017!

Flevolandse Ondernemers Ondersteuning (FLOO) is een subsidieregeling waarmee tegen een gereduceerd tarief deskundigheid van onafhankelijke adviseurs kan worden ingekocht, waardoor uiteindelijk meer werkgelegenheid of een hogere omzet ontstaat.

Advies gericht op economische ontwikkeling

De inkoop van onafhankelijk advies moet zijn gericht op de idee- of planfase, het opzetten van een nieuw bedrijf of een nieuwe bedrijfsactiviteit. Het kan gaan om een haalbaarheidsonderzoek, businessplan of een advies op het gebied van organisatie, financiering, juridische en contractuele zaken, procesondersteuning of octrooionderzoek.

FLOO is voor MKB

FLOO is bedoeld voor het MKB dat in Flevoland is gevestigd en wil doorgroeien of MKB dat zich in Flevoland wil vestigen. De bedrijfsactiviteiten dienen te zijn gericht op de thema’s duurzame voedselproductie, gezond leven en schaarste van energie en grondstoffen, logistiek en duurzame materialen.

Meer informatie over de regeling vindt u hier

Contactpersoon

Odette de Jong
Projectassistent

T. 0320 286 765

Printversie