Subsidieregeling 'Samenwerken voor innovaties' en 'niet-productieve investeringen water'

Het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 verstrekt subsidies voor modernisering en verduurzaming van de landbouw en voor verbetering van de waterkwaliteit in Flevoland. De provincie Flevoland heeft in oktober 2017 de openstelling van twee POP3-maatregelen gepland. Subsidies kunnen worden aangevraagd voor "Niet-productieve investeringen water"(start openstellingsperiode gepland op 16 oktober) en voor "Samenwerking voor innovaties" (start openstellingsperiode gepland op 30 oktober 2017).

Voor potentiële aanvragers die nog niet zo bekend zijn het het indienen van een POP3-subsidieaanvraag en voor iedereen die meer wil weten over de mogelijkheden om binnen deze specifieke maatregelen subsidie aan te vragen organiseert de provincie Flevoland in oktober twee informatiebijeenkomsten.

De eerste bijeenkomst vindt plaat op maandag 2 oktober in de avonduren. De tweede sessie vindt plaats in de middag van donderdag 19 oktober. Het programma van beide bijeenkomsten is identiek. Plenair worden de zaken besproken die op beide openstellingen van toepassing zijn, de specifieke informatie over de twee maatregelen wordt in parallelsessies besproken. Op de bijeenkomsten zijn medewerkers van de provincie, de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland en RVO aanwezig om uw eventuele vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Indien u in een van deze maatregelen geïnteresseerd bent, kunt u op basis van uw agenda een keuze maken voor een van de twee bijeenkomsten. Wanneer u in beide maatregelen geïnteresseerd bent, kunt u zich uiteraard ook voor twee bijeenkomsten aanmelden. Dat stelt u in staat om beide parallelsessies te volgen en kennis te nemen van de inhoud en achtergronden van elk van de maatregelen.

Aanmelden kan via email: plattelandsontwikkeling@flevoland.nl
Vermeld in uw aanmelding:
- Uw naam
- Uw beroep en eventuele organisatie wanneer u in dienstverband werkt
- Voor welke datum u zich aanmeldt.

Nauw aanmelding ontvangt u van de provincie Flevoland een bevestiging van deelname en verdere informatie met betrekking tot de bijeenkomst waarvoor u zich heeft aangemeld.

Graag tot ziens op 2 of 19 oktober a.s.!

Printversie