Team Economie & Investeringsbevordering

Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv beschikt als (mede)initiator over de nodige ervaring met de vorming van “vitale coalities” in een clusteraanpak.

Daarin worden kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven sectoraal gestimuleerd om te profiteren van elkaars nabijheid door middel van samenwerking, kennisdeling en/of het delen van kosten. Binnen een cluster worden één of meerdere platforms gevormd die een slag dieper gaan in de kennis- en informatieuitwisseling. De daadwerkelijk actieve partijen vormen daarin de zogenoemde vitale coalities.

De projectleiders van de Ontwikkelingsmaatschappij initiëren dat betrokken partijen bij vitale coalities ook daadwerkelijk kansrijke businessplannen opstellen met als doel het omzetten van hun kennis naar vermarktbare producten en diensten, waarmee concrete arbeidsplaatsen worden gegenereerd.

 

Printversie