Financieringsfonds Regionaal Economische Ontwikkeling Flevoland (REOF)

Het Financieringsfonds Regionaal Economische Ontwikkeling Flevoland (REOF) is bedoeld om (grootschalige) projecten te financieren met, bij voorkeur, meerdere initiatiefnemers. Het REOF-fonds is ondergebracht bij de Aanjager BV, een 100% dochter van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland B.V.

Veelbelovende en levensvatbare projecten

Het gaat om veelbelovende en op termijn levensvatbare projecten in Flevoland die in de beginfase niet door de markt (kunnen) worden opgepakt. Dit tot een maximum van 50% van begroting voor het project. Als bijdrage wordt een maximum aangehouden, te verdelen over leningen en/of participaties.

Contactpersoon

Ineke Mastenbroek
Directeur
 
T. 0320 286 794
M. 06 8355 0380
Printversie