MKB- & Technofonds Flevoland BV

Het MKB Fonds Flevoland BV en Technofonds Flevoland BV (MKB- & Technofonds) verstrekken risicodragend kapitaal aan (door)startende ondernemingen in Flevoland.

Middelen van overheden en Rabobank

Daarvoor worden eigen middelen ingezet en ook middelen die verkregen zijn van Europese Unie, lokale- regionale- en rijksoverheden en de Flevolandse Rabobanken. Het werkgebied van beide fondsen is dan ook geheel Flevoland met uitzondering van de gemeente Zeewolde voor Technofonds.

Investering in innovatieve ambitieuze ondernemingen

Als bedrijven starten of groeien is er behoefte aan kapitaal. Maar ook wanneer ondernemers nieuwe markten willen aanboren, of nieuwe producten ontwikkelen is extra geld nodig. Beide fondsen nemen deel en investeren risicodragend in innovatieve en ambitieuze ondernemingen in de regio Flevoland. Participatie vindt plaats in de vorm van aandelenkapitaal en marktconforme geldleningen.

Meer informatie

Meer informatie over het MKB Fonds Flevoland BV en Technofonds Flevoland BV vindt u op www.mkbfondsen-flevoland.nl.

Printversie