Voucherregeling Flevoland

De provincie Flevoland heeft samen met het georganiseerde bedrijfsleven een voucherregeling ontwikkeld. De vouchers dekken een deel van de investering die (MKB) ondernemers doen op het gebied van kennis en expertise, persoonlijke ontwikkeling en inzicht in hun huidige arbeidskapitaal. Het gaat om een financiële tegemoetkoming in de kosten voor inschakeling van externe deskundigen en betreft drie typen vouchers:

1. Voucher kennis & expertise. Hierbij gaat het om de inhuur van kennis, kunde en/of faciliteiten gericht op haalbaarheid, business development, investment readiness of versnelling van (nieuwe) bedrijfsactiviteiten.

2. Voucher persoonlijke ontwikkeling. Dit betreft coaching en scholing gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de ondernemer.

3. Voucher bedrijfsscholingsscan. Deze scan is gericht op het behoud van de arbeidsvitaliteit van medewerkers in relatie tot de ambities van de onderneming.

Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland voert de regeling uit.

Voor nader informatie zie www.voucherregelingflevoland.nl

Printversie