Groente als medicijn, leer meer op 18 oktober!

OMFL - Green health solutions.jpg

We weten dat gezonde voeding helpt te voorkomen dat we ziek worden. Maar nu is er ook groente dat een gezondheid bevorderende werking lijkt te hebben. In het programma ‘Green Health Solutions’ bundelen partners uit het bedrijfsleven samen met kennis- en onderwijsinstellingen hun krachten om de marktpotenties van planten met gezondheid bevorderende eigenschappen te benutten. 

Een van de projecten van Green Health Solutions is de bittergourd (sopropo). Waarschijnlijk heeft u er nog nooit van gehoord. Er is bekend dat deze groente erg gezond is en wellicht heeft de bittere komkommer ook een medicinale werking bij obesitas (hongergevoel verdwijnt) en diabetes (bloedsuikerverlagend). Dit is wat het project probeert te bewijzen om daarna iedereen aan deze bijzondere groente te krijgen. 

Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van deze plant met betrekking tot diabetes type 2. Echter is er nog geen bewijs gevonden voor de effectiviteit. Dit komt door het gebrek aan vastgestelde meetmethodes en dus bewijsvoering van de medicinale werking. Ook de productie van deze groente is een van de hoofddoelen van het project, naast het aantrekkelijk maken van het gewas voor consumptie. Uitgangspunt is om de Floriade in 2022 in Almere te laten plaatsvinden. Door het presenteren van het project tijdens de Floriade kan Flevoland als kennis- en innovatieregio op de kaart worden gezet.

Bittergourd wordt in Nederland op zeer beperkte schaal gekweekt, bijvoorbeeld in de kas van de Aeres Hogeschool in Dronten en Fresh Farma in Delfgauw. Partners van het Green Health Solutions project komen tijdens de officiële aftrap van het project samen op donderdag

18 oktober tussen 15.30 en 16.30 uur. Hierbij zal het eerste partnerbordje worden onthuld door Jan Nico Appelman (gedeputeerde Economische Zaken Flevoland).

Wees welkom op 18 oktober. Kom de bittergourd proeven en leren over deze en andere mogelijk medicinale groenten.

Voor meer informatie of aanmelding voor deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met

Karin Senf (projectmanager Green Health Solutions) via senf@omfl.nl of 06-20209613.

Klik hier voor interview in de kas van Aeres Hogeschool in Dronten.

 

Kader

In West-Nederland is er sprake van een lage innovatiesnelheid en wordt wetenschappelijke kennis en techniek van nieuwe producten en diensten in de praktijk niet optimaal benut. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de bittergourd als medicijn. Omdat beide zaken cruciaal zijn voor de sterkte van de economie van West-Nederland steunen het Operationeel Programma Kansen voor West II en de provincie Zuid-Holland het project, om de oorzaken die innovatie en valorisatie belemmeren aan te pakken.                                                                                

Achtergrondinformatie: 

1. Wie zijn we?

De Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland B.V. (OMFL) is de regionale ontwikkelingsmaatschappij in Flevoland die uitvoering geeft aan het economisch beleid van Provincie Flevoland. De OMFL stimuleert innovatie en investeringen en geeft bedrijven daarmee een kans om zich maximaal te kunnen ontwikkelen. Zij zijn projectmanager van het Europese project Green Health Solutions.

2. Wat is dit project?

In het project ‘Green Health Solutions’ bundelen partners uit verschillende sectoren van het bedrijfsleven samen met kennis- en onderwijsinstellingen hun krachten om de marktpotenties van planten met gezondheid bevorderende eigenschappen te benutten. Leidende soort in dit project is de plant bittergourd. Onder Green Health Solutions valt de Groenten Apotheek, hier zullen gezondheid bevorderende groenten verkocht worden aan de consument.

3. Wat hopen ze te bereiken?

De groente bittergourd wordt geïntroduceerd in de markt omdat het waarschijnlijk een gezondheid bevorderende werking heeft. Namelijk een anti-diabetes werking en bij obesitas wordt het hongergevoel gestild. Onder verschillende culturen buiten en binnen Nederland is deze groente al bekend. De Nederlandse consument vindt deze groente te bitter en weet er geen smakelijke gerechten van te maken. Het project levert nieuwe producten op in de zin van groente, de eetbare delen en daarvan afgeleide voedselproducten en menu's met een gegarandeerde kwaliteit. Door meer vraag naar bittergourd wordt de teelt van deze groente opgeschaald en profiteert de tuinbouwondernemer.

Marktintroductie van andere niet vanzelfsprekende groenten en fruit met gezondheid bevorderende eigenschappen. Dit geeft de mogelijkheid voor een nieuwe markt waar de tuinbouwsector in Nederland op in kan spelen.

Het ontwikkelen van een innovatief testinstrumentarium om de gezondheid bevorderende eigenschappen van planten c.q. hun inhoudsstoffen aan te tonen. Deze ‘bewijslast’ is belangrijk voor het ontwikkelen van commerciële business voor dit soort planten. Dit testinstrumentarium is daarnaast ook inzetbaar voor het bepalen van de werkzaamheid van andere planteninhoud stoffen en in de toekomst mogelijk medicijnen, en in die zin ook een zelfstandig eindresultaat van het project met een commercieel perspectief. Daarom wordt in het project ook naar de markt hiervoor gekeken. 

4. Wie zijn onderdeel van het team?

Het samenwerkingsverband dat het project uitvoert, bestaat uit de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland, Aeres Hogeschool, Marfo, Wageningen Research (Livestock Research en Food & Biobased Research), Wageningen Universiteit, Schothorst Feed Research, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Hogeschool Utrecht, Universiteit Leiden, Bakker Barendrecht, AlgaSpring, Fresh Farma, East-West Seed, Stichting Control in Food and Flowers, Flynth, Greenports new business plantenstoffen in Nederland, VogaMedia en TIM dialogue marketing.

5. Wat heeft de consument en Flevoland eraan?

Burgers en patiënten kunnen zich voeden met voedsel dat bijdraagt aan hun gezondheid. De tuinbouwsector in Flevoland kan zich opnieuw positioneren, evenals restaurants, groothandels, bedrijven, etc.

1