Innovatievoucher voor Frankema Multivloeren B.V.

OMFL - Eigen foto van Frankema

De Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv heeft Frankema Multivloeren BV uit Creil een innovatiestimuleringsvoucher toegekend. De financiële impuls wordt mogelijk gemaakt met financiële middelen uit het REOF fonds en is bedoeld om Flevolandse innovaties een stap verder te helpen.

Met de beoogde innovatie “Equipment Control” zal Frankema Multivloeren BV de markt betreden van digitale dienstverleners. Met de ontwikkeling van het digitale platform “Equipment Control” automatiseren zij het proces van het keuren van objecten in het kader van NEN 3140.

Equipment Control maakt het mogelijk om alle gegevens van een machine digitaal bij te houden. Zo kan de gebruiker bijvoorbeeld het onderhoudsrapport direct opvragen en reparaties digitaal indienen en afmelden. De tool maakt dat er minder administratieve handelingen moeten worden gedaan en ook het uitprinten van keuringsrapporten etc. wordt overbodig, waardoor het milieu aanzienlijk minder wordt belast. Een ander belangrijk aspect is ook de veiligheid. Op veel machines zitten stickers met waarschuwingen dat je de handleiding moet lezen. Met de “Equipment Control app” kan op een kinderlijk eenvoudige wijze de nodige informatie worden opgevraagd.

De bijdrage uit de innovatiestimuleringsregeling van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland maakt het mogelijk om het ontwikkelde prototype een stap verder te brengen. Het eerste prototype wordt nu getest op kinderziekten en zal daarna worden aangepast en verbeterd.

De Ontwikkelingsmaatschappij stimuleert innovatie en investeringen en geeft bedrijven daarmee een kans om zich maximaal te kunnen ontwikkelen. Met de innovatiestimuleringsregeling beoogt de Ontwikkelingsmaatschappij een reeds gedane eerste investering van een bedrijf in een innovatie een stap verder te helpen. Het uiteindelijke doel van de stimuleringsregeling is het doen realiseren van nieuwe en/of behoud van arbeidsplaatsen in Flevoland. De Ontwikkelingsmaatschappij werkt hierdoor proactief aan de versterking van de groei van de Flevolandse economie.

 


 

Noot voor de redactie voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jessie de Lange, projectleider Economie & Investeringsbevordering. Mobiel 06-36171769 of per e-mail delange@omfl.nl

Printversie