LoRaWan netwerk in provincie Flevoland

OMFL - TTN.png

The Things Network Flevoland (TTN Flevoland) creëert, als initiatief van de thethingsnetwork.org, een gratis, open en provincie breed LoRaWAN netwerk dat het internet der dingen 'the Internet of Things' (IoT) zal faciliteren in de provincie Flevoland.

LoRaWAN is een draadloos netwerk die IoT mogelijk maakt. Machines en apparaten kunnen met elkaar communiceren via de zendmasten en ontvangers in het netwerk. Het voordeel van dit type netwerk is onder andere dat kleine data pakketjes verzonden worden met tussenpauzes waardoor het weinig energie kost voor bijvoorbeeld sensoren en de batterijen naar verwachting wel enkele jaren mee kunnen gaan.

Initiatiefnemer Arjan van der Oest heeft zijn werkgever Voiceworks in Almere geënthousiasmeerd en een groep bedrijven en vrijwilligers verzameld om zich in te zetten voor TTN Flevoland. Er wordt een stichting opgericht waarmee de provinciale uitrol gecoördineerd en gefinancierd kan worden, hiervoor worden nog wel middelen gezocht.

Internationaal worden de ontwikkelingen in Nederland gevolgd vanwege de snelheid waarmee het netwerk hier wordt uitgerold en de schaal waarop dat gebeurt. Flevoland zou de eerste provincie kunnen worden met provinciale dekking.De Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv en de gemeente Almere zijn nauw betrokken.

Voorbeeldproject cross-over ICT en Agro
De Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland gaat samen met een groep instellingen en bedrijven aan de slag om agrarische toepassingen te onderzoeken en te ontwikkelen op het LoraWAN netwerk. Het Aerespraktijkcentrum te Dronten, de Christelijke Agrarische Hogeschool Vilentum, Solcon en een zelfstandige software architect zijn aangesloten bij de werkgroep. Flevoland is de eerste provincie die geheel gedekt is met het LoRaWAN netwerk en dit biedt kansen voor de agrariërs in Flevoland. Zij zijn al heel lang op zoek naar oplossingen om hun arbeid te kunnen digitaliseren en de kwaliteit en opbrengsten van hun producten te verhogen. Met sensoren kan gemeten worden en ingespeeld worden op bijvoorbeeld de behoeftes van gewassen.

Voor vragen kan contact opgenomen worden met de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland via Menno van Dam vandam@omfl.nl

 Arjan van der Oest Initiator van TTN Flevoland

Printversie