Versterking ondernemerschap op Buitenvaart Almere!

OMFL - Buitenvaart

Op 9 oktober 2018 hebben de directies van de Rabobank Almere, Flynth Almere en de OMFL hun samenwerking t.a.v. het versterken van ondernemerschap op de Buitenvaart in Almere bekrachtigd met het tekenen van een intentieovereenkomst.

Almere Buitenvaart is een glastuinbouwgebied van relatief geringe omvang waarvoor de grote uitdaging is om tot een toekomstbestendige positionering van het gebied en haar ondernemers te komen. De beperkingen van de huidige situatie zijn reeds in eerdere onderzoeksrapporten beschreven.  

Flynth, Rabobank en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland zien het belang van een verbindende en richtinggevende visie voor Almere Buitenvaart, waarin verschillende denkrichtingen en ontwikkellijnen samen komen. In deze visie dienen een aantal mogelijke ontwikkellijnen te worden uitgewerkt, waarna vervolgens voor de realisatie draagvlak van alle stakeholders essentieel is.

Tot de stakeholders behoren in de eerste plaats de ondernemers en bewoners van Buitenvaart, maar ook de gemeente Almere en haar inwoners, provincie Flevoland, Staatsbosbeheer (Oostvaardersplassen), de Floriade2022 organisatie en de Nederlandse tuinbouwsector.  

Het Masterplan, gemaakt door Flynth met bijdragen van de Rabobank en de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland is afgelopen weekend voorgelegd aan 20 studenten van het Honours programme Windesheim Flevoland. De jury heeft een winnend idee van de studenten aangewezen en deze wordt meegenomen in het Masterplan.

De samenwerking tussen de drie organisaties  heeft als doel de om een Masterplan voor het glastuinbouwgebied Buitenvaart tot stand te laten komen en om in de regie over de uitvoering van dit plan te kunnen voorzien.

De drie organisaties spannen zich in voor:

· Bevordering toekomstbestendigheid van het glastuinbouwgebied Buitenvaart

· Bevordering van het ondernemerschap in het glastuinbouwgebied Buitenvaart

· Ontsluiting van strategische kansen voor het glastuinbouwgebied Buitenvaart en de betreffende  ondernemers

· Versterking positie ondernemingen in glastuinbouwgebied Buitenvaart

· Verduurzaming van productiemethoden en energievoorziening in het glastuinbouwgebied Buitenvaart

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Karin Senf van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) telefoonnummer 0620209613 of e-mailadres senf@omfl.nl

Printversie