Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv wordt ingericht voor de toekomst

De Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) gaat een fase van verandering in. De uitvoeringsorganisatie van de provincie wordt versterkt en toegerust om de ambities van de provincie op regionaal economisch gebied vorm te geven. De transitie van de OMFL vindt dit jaar plaats. 

Nieuw regionaal beleid en volwaardige (inter)nationale samenwerkingspartner

Een belangrijke ontwikkeling die aanleiding geeft tot de omvorming, is het nieuwe Economische Programma van de provincie, dat in 2017 voorzien werd van een aantal nieuwe programmalijnen. In een brede coalitie van partijen in Flevoland wordt onder de naam Win4All vraaggestuurd samengewerkt om groei en ondernemerschap te bevorderen. Daarnaast is binnen het programma o.a. een voucherregeling voor ondernemersvragen uitgewerkt, een Human Capital Agenda voor voldoende geschoold arbeidspotentieel en nieuw internationaliseringsbeleid.

Ook de veranderende context heeft gevolgen voor de organisatie. Zo richt het ministerie van EZK de nationale investeringsbank Invest NL op. Die gaat samen met regionale ontwikkelingsmaatschappijen grote projecten ontwikkelen rond maatschappelijke opgaven. Daarnaast is Trade & Innovate NL opgericht om de nationale samenwerking met betrekking tot handelsbevordering te stimuleren. De OMFL moet vanuit Flevoland kunnen samenwerken met deze nieuwe organisaties. Dat vraagt nieuwe (inter)nationale netwerken, kennis en competenties.

Verandering

De OMFL heeft met instemming kennis genomen van het feit dat de provincie Flevoland eind 2017 vaststelde dat er een belangrijke rol voor haar is weggelegd in de uitvoering van het nieuwe beleid. “Deze nieuwe koers zal de zich al goed ontwikkelende Flevolandse economie een stevige impuls geven. Fijn om daaraan een bijdrage te kunnen leveren”, aldus directeur Ineke Mastenbroek.

Om de provinciale economische ambities te kunnen waarmaken en te kunnen inspelen op de veranderende context, is een transitie van de OMFL nodig naar een volwaardige ROM: een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij. Dat vraagt een nieuwe strategie, aanpassing van de organisatie en versterking van de competenties. “Gezien mijn eigen tijdshorizon heb ik vastgesteld dat ik niet de juiste persoon ben om aan deze veranderingen, waarvoor geruime tijd nodig zal zijn, leiding te geven”, zegt directeur Ineke Mastenbroek. In goed overleg met de Raad van Commissarissen is besloten om het veranderproces door een ervaren interim-directeur te laten leiden. Ineke Mastenbroek zal per 4 april 2018 als directeur terugtreden en zich nog geruime tijd richten op lopende operationele zaken. Daarnaast is zij graag bereid om als strategisch adviseur bij te dragen aan de realisatie van de OMFL 2.0.

Andries Greiner, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de OMFL: “Ineke Mastenbroek heeft de OMFL de afgelopen jaren met grote inzet geleid. De RvC is haar zeer erkentelijk en is blij dat ze haar deskundigheid ook nog enige tijd voor de nieuwe fase van de OMFL ter beschikking stelt.”

Interim-directeur

Inmiddels is Rob Schouten van Nieuwbeeld bv bereid gevonden om tijdens de transitiefase de functie van interim-directeur te vervullen. Hij heeft als adviseur en (interim-)manager ruime ervaring in het leiden van (re)organisaties en een groot nationaal netwerk.

 

 

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met mw. I. Mastenbroek (0320 28 76 94).

Printversie