Organisatie

De Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland B.V. (Ontwikkelingsmaatschappij) is de regionale ontwikkelingsmaatschappij in Flevoland die uitvoering geeft aan het economisch beleid van Provincie Flevoland.

Samenstelling

De Ontwikkelingsmaatschappij vervult haar taak door middel van het aanjagen en uitvoeren van (innovatie) projecten, het verbinden van partijen en door (co)financiering. Voor financieringen middels participaties heeft zij deelnames in fondsen die beheerd worden door Beheer Flevoland Participaties bv,  waarmee een intensieve relatie wordt onderhouden. Zij heeft een 'platte' organisatie, is georganiseerd in 3 teams met een no-nonsense cultuur en een team van gedreven mensen met een hands-on mentaliteit.

KvK-nummer

Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland B.V. is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 39062050.

 

 

Printversie