Structuur & Cultuur

De Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (Ontwikkelingsmaatschappij) is een besloten vennootschap (B.V.) waarvan de aandelen voor 100% in handen zijn van de provincie Flevoland.

Aandelen in vennootschappen

De vennootschap heeft een 100% dochter De Aanjager BV. Vanuit De Aanjager BV worden participatiekapitaal en achtergestelde leningen verstrekt in het kader van het Financieringsfonds Regionaal Economische Ontwikkeling Flevoland (REOF). Voor het verstrekken van participatiekapitaal heeft de Ontwikkelingsmaatschappij aandelen in MKB Fonds Flevoland BV (81,5%) en in Technofonds Flevoland BV (62,5%). Voor de directievoering van de participatiefondsen is Beheer Flevoland Participaties BV opgericht. Hierin neemt de Ontwikkelingsmaatschappij voor 80% deel.

Werkmaatschappij

De werkmaatschappij van de Ontwikkelingsmaatschappij kenmerkt zich door een hands-on mentaliteit en een bijbehorende ‘platte’ organisatiestructuur die gekoppeld is aan de thema‘s waarop de Ontwikkelingsmaatschappij haar activiteiten ontwikkelt. De Ontwikkelingsmaatschappij heeft een team van negentien medewerkers waarvan één directeur. Voor haar functioneren legt de Ontwikkelingsmaatschappij verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. 

Printversie