Team Sportservice Flevoland

Sport heeft een sociale, maatschappelijke en verbindende rol. Daarnaast creëert sport een belangrijke economische spin-off. Binnen de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland zet Sportservice Flevoland zich in voor de ontwikkeling en uitvoering van sportbeleid in de provincie Flevoland. Binnen dit sportbeleid ligt de focus op de kernsporten triathlon en watersport. Sporten die passen bij het imago, het karakter en de identiteit van Flevoland. Een ander speerpunt binnen het sportbeleid van Flevoland is om zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen op zijn/haar niveau.

Sportservice Flevoland heeft een groot netwerk en is binnen dit netwerk gericht op verbinden en samenwerken. Sportservice Flevoland werkt in opdracht van of in samenwerking met provincie Flevoland, alle Flevolandse gemeenten, NOC*NSF, de provinciale sportraden (het landelijke netwerk Sportkracht12), sportbonden en sportverenigingen, bedrijfsleven, onderwijs, gezondheidszorg, welzijns- en andere (maatschappelijke) organisaties.

Sport is een belangrijk middel om zoveel mogelijk mensen te laten bewegen en in beweging te houden. Op verzoek ondersteunt Sportservice Flevoland gemeenten bij het vormgeven van sportbeleid. Alle facetten van sport worden hierin meegenomen, waaronder: verenigingssport (breedtesport), sportstimulering ten behoeve van gezondheid, onderwijs, participatie en de landelijke regeling Sport in de Buurt (buurtsportcoaches en sportimpuls). 

Activiteiten en werkzaamheden:

  • Economisch effect. Sportservice Flevoland meet het economische effect van sportevenementen. Evenementen zorgen voor additionele bestedingen en leveren daarmee een bijdrage aan de lokale economie. Indirect zorgen grootschalige evenementen voor promotie van de sport en een positief imago van gemeenten en provincie.
  • Maand van Watersport Flevoland. Jaarlijks organiseert Sportservice Flevoland in samenwerking met Toerisme Flevoland de Week van de Watersport Flevoland. In deze watersportweek worden bestaande en nieuwe watersportactiviteiten gebundeld en gepromoot om aandacht te genereren voor de Flevolandse Watersport.
  • Onderwijsclinics. Sportservice Flevoland laat Flevolandse jeugd kennismaken met triathlon en watersport in samenwerking met Flevolandse sportverenigingen en lokale organisaties.
  • Maand van het Aangepast Sporten. In november organiseert Sportservice Flevoland de ‘Maand van het aangepaste sporten’. Daarin worden speciaal voor mensen met een beperking sport- en beweegactiviteiten georganiseerd, met als doel meer mensen aan het bewegen te krijgen en meer sport- en beweegaanbod te creëren voor deze doelgroep.
  • Topsport Flevoland. Sportservice Flevoland begeleidt via Topsport Flevoland topsporters en sporttalenten in hun carrière, in samenwerking met een groot netwerk aan faciliteiten.
  • Triathlon Flevoland. Alle Flevolandse triathlonorganisaties zijn aangesloten bij Triathlon Flevoland. Een door Sportservice Flevoland opgericht platform, waar alle betrokken partijen op het gebied van triathlon bij elkaar komen en samenwerken.

Meer informatie en contact

Kijk voor meer informatie op www.sportflevo.nl of neem contact op met Rudi Tuijn, teamleider Sportservice Flevoland.

Rudi Tuijn
Teamleider
Sportservice Flevoland

T. 0320 251 113
Printversie