Team Toerisme Flevoland

10 procent van de Flevolandse economie wordt bepaald door de Toeristische- en Recreatieve sector. Met 9700 banen, 52 miljoen bestedingen van Nederlanders aan vakanties en 1,2 miljard aan vrijetijdsactiviteiten stimuleert de sector de regionale economie. Er is de afgelopen jaren sprake van een constante groei in bestedingen en werkgelegenheid.

Toerisme Flevoland heeft binnen de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland de rol Flevoland als regio voor vakantie en vrijetijdsactiviteiten te vermarkten in binnen- en buitenland. Zij stimuleert en werkt samen met de sector voor de ontwikkeling van nieuwe producten en promotionele campagnes. Zij organiseert netwerkbijeenkomsten en brengt regio’s, ondernemers en evenementen met elkaar in verbinding. Daarnaast biedt zij platforms (o.a. website ookflevoland.nl) waar het aanbod van de sector voor potentiele bezoekers wordt getoond. Een onderdeel van de marketingtaak bestaat uit het verzamelen, analyseren en borgen van kennis over de producten in Flevoland, de bezoekers en haar bestedingen en diverse doelgroepen. Hiervoor voert Toerisme Flevoland zelf of in samenwerking met partijen onderzoeken uit die ook voor overheden en anderen binnen de sector beschikbaar zijn.

Voorbeelden van projecten en resultaten:

 • Toerisme Flevoland ontwikkelt en voert diverse multimediale campagnes uit ter promotie van toeristisch- en recreatief Flevoland. Een aantal voorbeelden hiervan is:

  - Campagne Die Neue Wildniss. Het uitkomen van de film Die Neue Wildnis (De nieuwe wildernis) was voor Toerisme Flevoland een aanleiding om Flevoland - als onderdeel van een campagne van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen in Duitsland - te promoten. Als initiatiefnemer werkte Toerisme Flevoland hierin samen met alle Flevolandse gemeenten, provincie en natuurorganisaties van Flevoland.

  - De Landelijke week van de Watersport is door Toerisme Flevoland in samenwerking met Sportservice Flevoland opgepakt om landelijk en regionaal de watersport in Flevoland te promoten.

 • Een aantal voorbeelden van producten die Toerisme Flevoland heeft ontwikkeld:

  - Evenementenwidget Flevoland. Deze online widget laat een kalender zien van evenementen in Flevoland die ondernemers gratis op hun eigen website kunnen plaatsen.

  - Trade brochure Flevoland. Deze brochure is ontwikkeld voor de toeristische reisindustrie met een aanbod van groepsactiviteiten van Flevoland.


  - Toerisme Flevoland brengt in samenwerking met ETT Media de ‘Recreatiekrant Flevoland’ uit. Het doel van deze krant is om bezoekers van Flevoland te inspireren om er verder op uit te trekken en nog meer toeristische- en recreatieve mogelijkheden te ontdekken.

 • Toerisme Flevoland heeft samen met de provincie een groot aantal onderzoeken voor Flevoland ingekocht, geanalyseerd en benut om goede keuzes te kunnen maken t.a.v. promotie en productontwik- keling. Deze kennis is tevens van belang om vragen vanuit de sector te kunnen beantwoorden. Om het bedrijfsleven meer te informeren is de Uitgave Kerncijfers Flevoland ontwikkeld, waarin de belangrijkste cijfers en gegevens grafisch zijn weergegeven.

 • Toerisme Flevoland voert als marketingexpert specifieke opdrachten uit voor diverse partijen. Zo is zij bijvoorbeeld de uitvoerder van de gebiedspromotie voor de Coöperatie Randmeren en de gemeen-te Noordoostpolder. Ook voert zij een cultuurcampagne uit voor Provincie Flevoland en in opdracht van de gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde een promotiecampagne behorend bij het project Fietsknooppunten.

Meer informatie en contact

Kijk voor meer informatie over Toerisme Flevoland op de corporate website www.toerismeflevoland.nl, de consumentenwebstie www.ookflevoland.nl of neem contact op met Rinkje Tromp, marketingmanager Toerisme Flevoland.

Rinkje Tromp
Marketingmanager Toerisme Flevoland

T. 0320 286 755
M. 06 1556 4674
Printversie