Team Visit Flevoland

Visit Flevoland is de destinatiemarketing organisatie voor de vrijetijdssector van het gebied Flevoland.We werken samen met ondernemers en organisaties in de sector vanuit dezelfde identiteit aan de branding van Flevoland. Vrijetijd is een belangrijk domein voor de branding. Visit Flevoland heeft vanuit het brandhouse van Flevoland de positionering van Flevoland als vrijetijdsgebied uitgewerkt in een positioneringsstatement. Flevoland, het nieuw gemaakte land, heeft en geeft je ruimte. Ruimte om te ontdekken. We maken met elkaar (bezoeker, ondernemer en wij) een plek waar je, elke keer weer, een nieuwe ervaring beleeft.

Op basis van deze positionering is er een merkidentiteit ontwikkeld, bestaande uit een beeldmerk voor het gebied, woordbeeld, tone of voice, beeldstrategie en het Verhaal van Flevoland (link naar www.visitflevoland.nl/toolkit).

Visit Flevoland voert haar opdracht voor Provincie Flevoland uit door te:

  1. Bouwen en verbinden: Het verbinden van de sector aan Flevoland, zodat de zichtbaarheid van Flevoland wordt vergroot. Dit doen we door account- en brandmanagement, relatiebeheer sector/organisaties, kennis en expertise delen met de sector.
  2. Promoten: Het vergroten van de bekendheid van Flevoland door het realiseren van bereik en mediawaarde. Basis is hiervoor het platform ww.visitflevoland.nl.
  3. Verkennen: Volgen van ontwikkelingen die kansen bieden voor ‘on brand’ Flevoland activiteiten of leiden tot cross-overs in de vrijetijdssector.

Naast bovengenoemde taken voor Provincie Flevoland werkt Visit Flevoland vanuit haar expertise ook voor andere opdrachtgevers.

Kik voor alle informatie voor ondernemers https://www.visitflevoland.nl/nl/wij/ondernemers.

Rinkje Tromp
Teamleider/Marketingmanager Visit Flevoland

T. 0320 286 755
M. 06 1556 4674
Printversie