Voucher voor De Visserij coöperatie Maritime Urk BV en de Nederlandse Vissersbond

OMFL - Flevo campus logo.png

In opdracht van de Flevo Campus reikt de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland een voucher van € 5.930,- uit aan:

De Visserij coöperatie Maritime Urk BV en de Nederlandse Vissersbond

De Visserijcoöperatie Urk (VCU) is een coöperatie opgericht in 1922 met als doel om de vissers te bedienen en te voorzien van de meest uiteen lopende producten die men nodig heeft bij het vissen en drijvend te houden van hun varende onderneming.
De Nederlandse Vissersbond is een belangenorganisatie voor Nederlandse beroepsvissers, eigenaren en opvarenden, in de zee-, kust- en binnenvisserij.

 

De studenten van de Technische Universiteit Delft gaan op zoek naar selectieve ‘out of the box’ visserijmethodes!

Sinds 2013 is er nieuwe Europese visserijwetgeving die stelt dat vissers geen ongewenste (gequoteerde) bijvangst over boord terug in zee mogen gooien. Deze wetgeving wordt voor vissers die op platvis vissen stap voor stap ingevoerd tussen 2016 en 2019. De gedachte achter deze wetgeving is oorspronkelijk om voedselverspilling tegen te gaan, daarnaast wordt de wetgeving nu gebruikt om vissers te dwingen om selectiever te vissen om minder ongewenste bijvangst aan boord te krijgen. Met de huidige technieken is het in de visserij op platvis onmogelijk om alleen die vissen te selecteren die je kunt verkopen. Platvissen zoals schol, tong en tarbot zwemmen in verschillende maten door elkaar boven de zeebodem, of verstoppen zich in de zeebodem. Een deel van deze vissen wil de visser vangen om te verkopen en een deel mag en wil hij niet vangen, zoals te jonge vis of vis waarvoor onvoldoende quotum is. Het vergroten van maaswijdte is niet altijd een oplossing omdat bijvoorbeeld een tong van een bepaalde maat wel verkocht mag worden maar een rog van dezelfde maat niet. Daarnaast worden er verschillende vistechnieken en maaswijdtes gebruikt voor de visserij op platvis, voor tongvisserij is een nauwere maaswijdte nodig dan bijvoorbeeld voor gerichte visserij op schol. De visserijsector experimenteert met netinnovaties die proberen om vissen te selecteren door rekening te houden met het gedrag van verschillende soorten. Voor vissoorten met een hoge overleving geldt een uitzondering op het verbod om ze terug te gooien, daarom doet de vissector ook onderzoek naar de overleving van ongewenste bijvangst na het vangst- en verwerkingsproces.

Er zit echter een limiet aan de ongewenste bijvangst die je door aangepaste netvoorzieningen kan kwijtraken. Daarom zijn de Nederlandse Vissersbond en de VCU op zoek naar nieuwe ideeën. Kan slimme technologie worden ingezet om marktwaardige vissen te selecteren? Moet er op een afwijkende manier gevist gaan worden? Hoe doe je dat op een manier die wel economisch rendabel is en die rekening houdt met de kennis en cultuur van vissers? Is slimme technologie in te zetten in de extreem ruige omstandigheden op zee? En hoe zorg je dat een ontwerp zo is ontworpen dat iedereen er mee kan werken en dat reparaties op zee kunnen plaatsvinden? De Nederlandse Vissersbond en VCU zijn op zoek naar out of the box-ideeën en frisse blikken door 20 studenten Industrial Design van de TU Delft naar het vraagstuk te laten kijken.

De Flevo Campus draagt graag bij om de kennisvraag van deze onderneming en de Nederlandse Vissersbond te laten beantwoorden.

In januari 2017 is de Flevo Campus geopend: dé wetenschappelijke verzamelplek voor innovaties op het gebied van voedsel- en verstedelijkingsvraagstukken voor de toekomst. Onder het dak van de Flevo Campus brengt Almere studenten, onderzoekers en bedrijven samen om te onderzoeken en te testen hoe we voedselvoorziening in groeiende steden kunnen veranderen en vernieuwen. Het blijft niet bij onderzoek: Almere en omgeving zijn onze live praktijkwerkplaats waar we gaan testen, proberen en bouwen. Bedrijven kunnen innovaties testen met inzet van onderzoekers, docenten en studenten. In die zin biedt de campus een research& development faciliteit voor het MKB. De campus biedt daarmee een verzamelplek voor gerichte samenwerking tussen netwerken van mensen. www.flevocampus.nl

 

 

Klik hier om het radiofragment te beluisteren van Omroep Flevoland

Klik hier voor een filmpje 'Studenten opzoek naar innovaties om bijvangst te verminderen'


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karin Senf, senior projectleider Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland werkzaam in opdracht van de Flevo Campus (gemeente Almere) bereikbaar onder telefoonnummer 0620209613 of per e-mail senf@omfl.nl

Voor meer informatie over de Flevo Campus kunt u contact opnemen met info@flevocampus.nl of ga naar www.flevocampus.nl

 

Printversie