Wij werken aan Flevoland

  • Flevoland brochure 2015
  • Agri & Food brochure 2015
  • High Tech Systemen & Materialen brochure 2015
  • Life Sciences & Health brochure 2015
  • Investeringsbevordering brochure 2015
  • Toerisme brochure 2015
  • Sport brochure 2015

De Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv zet zich in voor een economisch klimaat in Flevoland waarin het voor ondernemers goed ondernemen is en voor burgers en toeristen fijn wonen en vertoeven. 
Het team Economie en Investeringsbevordering verbindt ondernemers met groeiambities met andere ondernemers, met kennisinstellingen en met scholen. Daarbij kan het gaan om zowel innovatie als internationalisering. Ook levert zij projectondersteuning en biedt hulp bij het zoeken naar financiering. Als partner in Invest in Holland levert het team tevens inzet op investeringsbevordering/buitenlandse acquisitie voor Flevoland. 
De teams Visit Flevoland en Sportservice Flevoland verrichten hun werkzaamheden voornamelijk op het terrein van de destinatie marketing en het organiseren van evenementen en/of site events, leidend tot meer bezoek, meer bestedingen en meer werkgelegenheid.